Contact:

Post adres;

van Hogendorplaan 33
7241HE Lochem.

 

Adres werkplaats;

Aalsvoort 97 / B5
7241MB Lochem.

 

Retour zendingen.

van Hogendorplaan 33
7241HE Lochem.

 

 

Op dit moment twee websites in beheer;

www.teunmotoguzzionderdelen.nl

www.teunducationderdelen.nl

 

 

Adres werkplaats en magazijn;

Aalsvoort  97- B5.

7241 MB Lochem

06 - 40 61 11 81

teun.beuzel@gmail.com

KvK-nr.:63231107

BTW-nr. NL001585851B91

 

Telefonisch bereikbaar:

Voor meer informatie ben ik telefonisch bereikbaar van woensdag t/m vrijdag na 18.30 uur. Van zaterdag t/m dinsdag van 09.00 t/m 21.00 uur.

 

 

Onderdelen bestellen:

  • Alle bestellingen gaan per mail.
  • Vermeld in je mail; onder welke hoofdgroep je gewenste onderdeel valt, de naam van het onderdeel en het nummer van de foto van het onderdeel
  • Vermeld in je mail je postadres.
  • De verzendingen vinden plaats via Post.nl
  • De artikelen worden verstuurd zodra de betaling op mijn bankrekening bijgeschreven is.
  • De onderdelen kunnen ook gehaald worden op afspraak.
  • (Prijs)wijzigingen, fouten en eerdere verkopen zijn voorbehouden!

 

Bankgegevens:

       T.a.v. TM Beuzel

  • IBAN: NL31RABO0334817404  
  • BIC :  RABONL2U
  • Rabobank Lochem

 

 

Garantie:

Ik verleen 6 maanden garantie op de bestelde onderdelen. (Gerekend vanaf de datum van verzending.)

Indien een onderdeel niet aan de verwachting voldoet, neem dan contact met me op. Niet goed, aankoopbedrag terug. Vergeet niet je bankrekeningnummer door te geven voor het terugstorten van het geld. Geld wordt pas overgemaakt als het onderdeel weer bij mij in het bezit is.

 

 

 

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Teunmotoguzzionderdelen.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan
te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via teun.beuzel@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
teunmotoguzzionderdelen.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw bestelling en betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Teunmotoguzzionderdelen.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Teunmotoguzzionderdelen.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden
bewaard, zolang er sprake is van een klantrelatie.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Teunmotoguzzionderdelen.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of
via teun.beuzel@gmail.com

Delen van persoonsgegevens met derden
Teunmotoguzzionderdelen.nl verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Geautomatiseerde besluitvorming
Teunmotoguzzionderdelen.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van Teunmotoguzzionderdelen.nl) tussen zit.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je
het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Teunmotoguzzionderdelen.nl en heb je
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou
genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar teun.beuzel@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Teunmotoguzzionderdelen.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Teunmotoguzzionderdelen.nl, gevestigd aan de Aalsvoort 97 B5, 7241 MB te LOCHEM, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
Teunmotoguzzionderdelen.nl
Aalsvoort 97 B5
7241 MB LOCHEM
+31640611181
http://www.teunmotoguzzionderdelen.nl
T.M. Beuzel is de coördinator beheer persoonsgegevens van teunmotoguzzionderdelen.nl. Hij is te bereiken via teun.beuzel@gmail.com

 

 

 

 

 

Schrijf hier uw bericht. Vul het formulier in: